” จุดเริ่มต้นของ 2morrow Space เกิดจากที่เราสร้าง S2M Cafe’ ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่พบปะสำหรับนักลงทุน และมีบริการในส่วนของ Cafe’ เป็นที่พูดคุย แชร์ประสบการณ์ต่างๆ รวมถึง กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นสังคมของนักลงทุนรายย่อย ต่อมาภายหลังเพื่อให้เข้าถึงคนได้ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักลงทุนเพียงอย่างเดียว S2M Cafe’ จึงได้เติบโตมาเป็น 2morrow space เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปด้วย

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา  (Co-Founder & CEO)


” ทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธกระแส Cafe’ Culture ซึ่งนับว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบการไปนั่งตาม Cafe’ ต่างๆ เพื่อจิบกาแฟอร่อยๆ ถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆ พบปะสังสรรค์ นั่งเล่นนั่งคุยกับเพื่อนๆ นอกจากนั้นทุกวันนี้คนรุ่นใหม่สมัยนิยมยังใช้ Cafe’ เป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์หาไอเดียใหม่ๆ หาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการมีกิจกรรมต่างๆ “

กาญจน์วิภา ณ ระนอง (Co-Founder)


” 2morrow space คือ space ที่สนับสนุนและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ด้วยการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่าง Cafe’ และ Space พื้นที่ในการคิดและจุดประกายไอเดียสำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ป Lifestyle • Cafe’  • Sharing Space “

นภ วาศนา (Co-Founder)