ที่อยู่: 52, 560 ซอย เอกทักษิณ 5 ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 01.00 น.